ul. Gorajska 6, Warszawa, Polska 662 280 482, 600 206 094
HR dla Biznesu
kontakt@hrdlabiznesu.pl

Jak skutecznie przeprowadzić Assessment/Development Center?

Strona główna Szkolenia otwarte Jak skutecznie przeprowadzić Assessment/Development Center?

Jak skutecznie przeprowadzić Assessment/Development Center?

Informacje organizacyjne

Assessment/Development Center

Termin 24-25 maja 2022
Miejsce Warszawa
Czas trwania 2 dni szkoleniowe
Cena 1500 zł netto  + 23% VAT

Zapoznaj się z informacjami o szkoleniu

DLA KOGO

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za politykę personalną w organizacji i rozwój kompetencji pracowniczych, a w szczególności do:

 • menedżerów
 • pracowników działu HR,
 • trenerów wewnętrznych,
 • osób zainteresowanych rozwojem kompetencji audytorskich

CELE SZKOLENIA

 • Poznanie metodologii Assessment/Development Center
 • Nabycie umiejętności przygotowania procesu od strony merytorycznej oraz  logistyki sesji
 • Zapoznanie z zasadami przeprowadzenia sesji, podawania instrukcji, prowadzenia ewidencji wyników
 • Rozwój kompetencji audytorskich – obserwacji, rejestracji zachowań i oceny kompetencji oraz  udzielania informacji zwrotnych,
 • Poznanie zasad tworzenia dokumentacji AC/DC: raportów indywidualnych, zbiorczych.

METODY SZKOLENIOWE

Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny, w 90 % warsztatowy pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności planowania i przeprowadzenia AC/DC. 

PROGRAM

 • Terminologia i międzynarodowe standardy realizacji Assessment/Development Center (AC/DC)
 • Podobieństwa i różnice między AC a DC
 • Etapy procesu AC/DC
 • Pojęcie kompetencji i jej budowy 
 • Kluczowe elementy na etapie przygotowania sesji: doboru ilości i rodzaju kompetencji,  narzędzi, budowy matrycy kompetencyjnej
 • Zadania wykorzystywane podczas sesji AC/DC
 • Wywiad kompetencyjny 
 • Rodzaje testów wykorzystywanych podczas AC/DC i zasad, na które warto zwrócić uwagę przy ich doborze.
 • Zasady wyboru kandydatów i asesorów na sesję
 • Zadania osób biorących udział w sesji AC/DC
 • Komunikacja w procesie AC/DC
 • Logistyka sesji AC/DC
 • Dokumentacja po sesji AC/DC, jak raporty indywidualne i zbiorcze
 • Rodzaje i zasady sesji feedbackowych po AC/DC
 • Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów i pułapekw procesach AC/DC 

 

WARUNKI ORAZ KOSZT UCZESTNICTWA

Szkolenie odbędzie się w Warszawie. Dokładna lokalizacja szkolenia zostanie potwierdzona 7 dni przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają dyplom potwierdzający uczestnictwo.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz dokonanie opłaty. Opłata za szkolenie jest zwracana w całości w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez uczestnika na 10 dni przed jego planowanym terminem oraz rezygnacji ze szkolenia po stronie organizatora. W pozostałych przypadkach opłata za szkolenie nie jest zwracana.

Koszt uczestnictwa:

 • 1 osoba 15oo zł netto + 23% VAT
 • 2 osoby 2500 zł netto (1250 zł za osobę) 5 % rabat + 23% VAT
 • 3 osoby 3600 zł netto (1200 zł za osobę) 15 % rabat+ 23% VAT

PROWADZĄCY

Małgorzata Klimowicz -konsultant biznesowy w obszarze HR. Asesor AC/DC z wieloletnim  doświadczeniem, praktyk biznesu.  Specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań nakierowanych na rozwój kompetencji w organizacji.

Zapisz się na szkolenie