ul. Gorajska 6, Warszawa, Polska 662 280 482, 600 206 094
HR dla Biznesu
kontakt@hrdlabiznesu.pl

Assessment/Development Center

Strona główna Rozwiązania Assessment/Development Center

Assessment/Development Center (AC/DC) jest nowoczesną i najbardziej obiektywną metodą oceny kompetencji pracowników oraz ich potencjału. Wiele organizacji wykorzystuje go najczęściej  w procesie rekrutacji wewnętrznej lub zewnętrznej, w planowaniu rozwoju pracowników oraz przygotowaniu planów sukcesji na kluczowe stanowiska w organizacji.  

Assessment/Development Center

Opis

W trakcie sesji Assessment Center/Development Center (AC/DC) uczestnicy procesu otrzymują do wykonania określone zadania grupowe oraz indywidualne zaprojektowane pod kątem konkretnych wybranych przez klienta kompetencji. Niezależni asesorzy na podstawie obserwacji zachowań uczestników w trakcie zadań dokonują j oceny kompetencji uczestników. W każdym zadaniu każdego uczestnika obserwuje min 2 osoby, aby zapewnić rzetelność i obiektywność oceny. W procesie oceny metodą Assessment/Development Center  każda kompetencja badana jest co najmniej w 2 zadaniach. Dodatkowo obraz uczestnika budowany na podstawie obserwacji jego zachowań w trakcie wykonywania zadań AC/DC dopełniany jest często analizą wyników testów psychologicznych, które wypełnia uczestnik.

Przykładowe zadania AC/DC:
 • Dyskusja grupowa – zadanie grupowe mające na celu wypracowanie rozwiązania problemu i opracowanie wspólnej strategii działania. W niektórych przypadkach wybrani uczestnicy mają przypisane role np. menedżera, w innych nie.
 • Zadanie indywidualne – odgrywanie roli – uczestnik ma za zadanie odegranie roli zawodowej np. menedżera, handlowca czy specjalisty w rzeczywistych sytuacjach, takich jak np. rozmowa z podwładnym, współpracownikiem, lub z klientem.
 • Studium przypadku (case study) – ćwiczenie wymagające pełnej analizy sytuacji biznesowej przedstawionej w dostarczonych, różnorodnych materiałach;
 • Prezentacja – opracowanie i przedstawienie prezentacji na dany temat, często w oparciu o studium przypadku;
 • In-basket – koszyk zadań – zadanie indywidualne polegające na wypracowaniu rozwiązań i podjęciu określonych decyzji na podstawie zestawu dokumentów, notatek, raportów;
 • Wywiad kompetencyjny – ustrukturalizowana rozmowa asesora z uczestnikiem z na temat jego zachowań w konkretnych sytuacjach zawodowych.

Korzyści

 • Obiektywna i rzetelna informacja o kandydacie: jego mocnych stronach i obszarach rozwojowych
 • Łatwiej obiektywnie ocenić potencjał rozwojowy pracowników biorących udział w procesie i adekwatnie planować ścieżki kariery pracowników
 • Dzięki rzetelnej ocenie łatwiej dokonać trafnego wyboru osoby na stanowisko z określonymi wymaganiami kompetencyjnymi.

Jak działamy

Etapy procesu AC/DC:

 1. Określenie celu procesu i wybór kompetencji do badania
 2. Przygotowanie kryteriów oceny
 3. Wybór narzędzi badawczych
 4. Realizacja badania
 5. Przygotowanie raportów indywidualnych oraz przeprowadzenie sesji informacji zwrotnych dla     uczestników sesji
 6. Opracowanie raportu zbiorczego i podsumowanie całego procesu