ul. Gorajska 6, Warszawa, Polska 662 280 482, 600 206 094
HR dla Biznesu
kontakt@hrdlabiznesu.pl

Akademia Eksperta ds. Rekrutacji i Rozwoju

Strona główna Szkolenia otwarte Akademia Eksperta ds. Rekrutacji i Rozwoju

Akademia Eksperta ds. Rekrutacjii Rozwoju

Informacje organizacyjne

Celem akademii jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze rekrutacji oraz rozwoju kompetencji pracowników w firmie.

Uczestnicy poznają praktyczne sposoby pozyskania, rozwoju i utrzymania w organizacji najlepszych pracowników.

Dowiedzą się, jak obniżyć koszty związane z rotacją pracowników poprzez rekrutację i selekcję najlepszych pracowników, budowanie skutecznych planów onboardingu, motywowanie i wsparcie  ich w rozwoju.

Uczesnicy po zakończeniu akademii i obronie prac wdrożeniowych będą mogli pomagać przełożonym w zakresie rekrutacji i rozwoju pracowników w swoim zespole. Będą też  wsparciem dla Działu HR w budowie behawioralnych opisów kompetencji i planów on-boardingu, dzięki którym nowo zatrudnieni pracownicy będą szybciej osiągać wysokie wyniki.

Terminy

I sesja            26-27.04.2022

II sesja                17-18.05.2022

III sesja            7-8.06.2022

Obrona prac wdrożeniowych 28.06.2022

Miejsce

 on-line

Czas trwania

7 dni 

Cena regularna

 

 

Cena specjalna

8 610 PLN brutto  

( w tym 23% VAT)

7 380 PLN brutto

( w tym 23% VAT)

Zapoznaj się z informacjami o szkoleniu

Zapisz się na szkolenie​

Szkolenie skierowane jest do osób chcących rozwijać się  w obszarze HR.

Mogą to być osoby już pracujące w działach HR, bądź pracownicy innych działów, którzy chcą wspierać HR i swojego przełożonego w działaniach związanych z rekrutacją i rozwojem kompetencji w swoich zespołach.

 

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze rekrutacji oraz rozwoju kompetencji pracowników w firmie.

Podczas szkolenia przedstawimy Państwu praktyczne sposoby pozyskania, rozwoju i utrzymania w organizacji najlepszych pracowników.

Przedstawimy możliwości uniknięcia kosztów związanych z rotacją pracowników poprzez budowanie Skutecznych planów onboardingu, zaangażowanie pracowników, motywowanie i wsparcie w rozwoju

W przyszłości absolwenci Akademii mogą pełnić rolę Buudy’ego dla nowych pracowników na etapie onboardingu, mentora dla współpracowników.

Program rozwojowy zbudowany jest tak, by umożliwić wykorzystanie nabytej podczas zajęć wiedzy oraz nabytych umiejętności w praktyce zawodowej. Uczestnicy otrzymają do wykonania zadania wdrożeniowe.

Zbudują plan onboardingu dla nowych pracowników w swoim zespole, zbudują bahawioralne opisy kompetencji oraz narzędzia pomocne w rekrutacji i selekcji osób na wybrane stanowiska w swoim zespole. Przygotują opisy wybranych metod rozwojowych stosowanych na etapie adaptacji. Materiały przygotowane przez uczestników podczas programu rozwojowego Akademii mogą być wykorzystane w organizacji, w kórej na codzień pracują  uczestnicy.

I SESJA Kompetencje kluczem do jakości i skuteczności w realizacji celów

 1. Model kompetencyjny – zastosowanie w procesach HR
 2. Właściwości kompetencji i ich związek ze zmiennymi psychologicznymi.
 3. Metodologia budowy modeli kompetencyjnych
 4. Zasady tworzenia behawioralnych opisów kompetencji – opracowanie zachowań w ramach wybranych kompetencji kluczowych na stanowisku pracy uczestnika
 5. Wybrane metody rekrutacji i selekcji
 6. Zastosowanie wiedzy o tworzeniu kompetencji do budowy narzędzi rekrutacyjnych do oceny kompetencji, jak wywiad kompetencyjny,  symulacje z rolą, czy case study

Zadanie wdrożeniowe po warsztatach

Przygotowanie narzędzi pomocnych w ocenie kompetencji niezbędnej do skutecznej rekrutacji i selekcji pracowników

 • katalog pytań do wywiadu behawioralnego
 • symulacje z rolą
 • case study

II SESJA Onboarding w moim zespole

 1. Onboarding  – kryteria  sukcesu. Wpływ onboardingu na biznes
 2. Rodzaje i formy onboardingu
 3. Kluczowe elementy onboardingu
 4. Potrzeby nowego pracownika i jego menedżera w procesie adaptacji
 5. Wyznaczanie celów rozwojowych na poszczególnych etapach procesu adaptacji
 6. Jak budować Employee Experience podczas Onboardingu
 7. Kluczowe osoby w procesie Onboardingu – role i zadania
 8. Narzędzia Onboardingu
 9. Metody badania skuteczności procesu adaptacji

Zadanie wdrożeniowe

Zaprojektowanie planu adaptacji dla nowych pracowników w zespole w firmie uczestnika ( potrzeby, zasoby, czas, osoby zaangażowane w proces)

III sesja Rozwijanie umiejętności i budownanie zaangażowania pracownika 

 1. Trendy w HR
 2. Diagnozowanie poziomu rozwoju pracowników
 3. Dopasowanie działań rozwojowych do różnych poziomów dojrzałości pracownika zgodnie z koncepcją przywództwa sytuacyjnego Hersey’a i Blancharda
 4. Style komunikacji i dopasowanie ich do rozmówcy
 5. Zasady Instruktażu
 6. Feedback wzmacniający i korygujący
 7. Metody rozmów coachingowych
 8. Katalog działań wzmacniających motywację i zaangażowanie współpracowników
 9. Metody rozwojowe
 10. Budowanie indywidualnych planów rozwoju
 11. Rozmowy rozwojowe

Zadanie wdrożeniowe

Zaprojektowanie wybranego narzędzia rozwoju na etapie adaptacji pracownika w zespole uczestnika w firmie

Szkolenie ze względu na bezpieczeństwo uczestników w  czasie pandemii Cowid-19 odbędzie się w formule on-line. 

Uczestnicy, kórzy będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach oraz zrealizują i obronią zadania wdrożeniowe otrzymają certyfikat ukończenia Akademii Eksperta ds. Rekrutacji i Rozwoju

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz dokonanie opłaty. Opłata za uczestnictwo w Akademii jest zwracana w całości w przypadku rezygnacji z zajęć przez uczestnika na 10 dni przed jego planowanym terminem oraz rezygnacji z przeprowadzenia zajęć po stronie organizatora. W pozostałych przypadkach opłata za szkolenie nie jest zwracana.

Koszt uczestnictwa:

1 osoba  – 8 610 PLN brutto ( w tym 23% VAT)

W ramach wsparcia rozwoju kompetencji osób działających w obszarach dotkniętych COVID 19 

RABAT  1 230 PLN brutto

 


Cena po rabacie   

7 380 PLN brutto ( w tym 23% VAT)

Cena obejmuje koszt treningu, materiały w formie elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa lub ukończenia kursu, oraz konsultacje telefonicznie i drogą mailową na etapie realizacji praktycznych zadań wdrożeniowych po warsztatach.

 

PROWADZĄCY

 

Małgorzata Klimowicz

Dyrektor Zarządzający HR dla Biznesu. Praktyk HR z wieloletnim doświadczeniem, Asesor AC/DC, mediator, trener biznesu

Absolwentka Zarządzania i Marketingu Politechniki Lubelskiej. Dyplomowany trener biznesu, certyfikowany trener NLP, Certyfikowany Trener Zastępowania Agresji, mediator, coach, asesor AC/DC/DLC. Menedżer, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem, odpowiedzialna za rozwój pracowników, HR.

W latach 2001-2002 członek zarządu TNOiK, Oddział w Lublinie. W latach 2005-2007 w Arteria S.A. była odpowiedzialna za rekrutację i rozwój kompetencji menedżerów oraz specjalistów w ramach prowadzonych projektów dla takich firm jak: UPC Polska Sp. z o.o., ING Nationale Nederlanden, Amplico Life, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank, AmRest Sp. z o.o., Wydawnictwa: Helion S.A., Verlag Dashofer Sp. z o.o., Bertelsmann Media Sp. z o.o., Raabe, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

W latach 2008-2014 w Grupie Onet.pl S.A. budowała i wdrażała standardy adaptacji i rozwoju pracowników BU ZUMI. Była odpowiedzialna za  rozwój kompetencji menedżerów oraz specjalistów Działu Sprzedaży oraz Biura Obsługi Klienta. Jako konsultant wspierała także menedżerów we wdrożeniu do sprzedaży nowych produktów oraz mapowaniu procesów biznesowych w organizacji. Była również zaangażowana w projekt budowy modelu kompetencji Grupy Onet.pl S.A.

Od 2014 współpracuje z IBD Business School jako trener senior i trener konsultant Centrum Eksperckiego Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Przeprowadziła wiele szkoleń i projektów doradczych dot. m.in. : budowy modeli kompetencyjnych, rekrutacji i selekcji personelu, AC/DC i DLC, analizy i określania potrzeb szkoleniowych, budowania programów rozwojowych dla pracowników, systemów ocen oraz rozwoju kompetencji przywódczych. Realizowała projekty dla takich klientów, jak: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., Roche Polska, Polpharma S.A., KGHM Polska Miedź, BMM Sp. z o.o., ORLEN S.A, Arcelor Mittal Poland, ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o.o., Bank Gospodarstwa Krajowego, BGŻ BNP Paribas S.A., Polkomtel Sp. z o.o., AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o.
Małgorzata łącząc umiejętności asesorskie i trenerskie oraz kompetencje w zakresie sprzedaży i obsługi klienta świetnie sprawdziła się podczas certyfikacji dla doradców i sprzedawców punktów dealerskich Skoda. Jest też współtwórcą narzędzi certyfikacyjnych i asesorem w procesie certyfikacji.

Klienci i współpracownicy cenią ją za zaangażowanie i odpowiedzialność, rozumienie biznesu, myślenie kompleksowo o realizowanym projekcie, dotrzymywanie terminów, dbałość o najwyższą jakość pracy i zadowolenie klientów z rezultatów projektu oraz profesjonalne, merytoryczne doradztwo.

 

Jolanta Hanc

Dyrektor Programowy HR dla Biznesu.

Z wykształcenia polonistka, absolwentka podyplomowych studiów: Zarządzanie i Marketing na SGH oraz Profesjonalny Trener Biznesu w Akademii Koźmińskiego i Instytucie Rozwoju Biznesu (obecnie: IBD Business School), certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji, mediator, asesor sesji Assessment Development Centre. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem, ma ponad 20 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach,  gdzie odpowiadała za kształtowanie, podnoszenie wiedzy oraz kompetencji pracowników.

Jako konsultant doradza klientom biznesowym w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Specjalizuje się w działaniach dotyczących tworzenia narzędzi rozwoju potencjału pracowników, m.in. takich jak:  diagnoza oraz kształtowanie pożądanej kultury organizacyjnej, budowa modeli kompetencyjnych spójnych z filozofią i strategią organizacji, audyt kompetencji pracowniczych metodą Assessment Development Centre, ocena 360 stopni, zarządzanie talentami w organizacji, rozwój talentów z wykorzystaniem metody Development and Learning Centre, budowanie zespołów otwartych na współpracę, rozwiązywanie konfliktów, rozwijanie umiejętności komunikacji odważnej, motywowanie.

Posiada doświadczenie w pracy z klientami wielu branż, m.in. mediowej, wydawniczej, finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej, energetycznej, motoryzacyjnej.

Współpracowała przy projektach doradczych, szkoleniowych, rozwojowych dla wielu firm, m.in. Amplico, AmRest,  ArcelorMittal, Aster, Bertelsmann Media,  BGK, BGŻ BNP Paribas S.A., BMM, City Handlowy, Direct Point, Energa,  Grupa Maspex, Helion, INFOR, ING Nationale Nederlanden,  KGHM, Link4, LG Display, Marmite,  PKO BP,  Polpharma, Polkomtel,  PSG, PZU, Play, Rabe, Rider’s Digest, Roche, Skandia,  SMYK, SMC,  UNIQA, Volkswagen Group, TEVA, Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer Polska, Verlag Dashofer.

  Skontaktuj się z nami

  Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. Zadzwoń do nas, bądź napisz, a my oddzwonimy do Ciebie.

  Kontakt