ul. Gorajska 6, Warszawa, Polska 662 280 482, 600 206 094
HR dla Biznesu
kontakt@hrdlabiznesu.pl

Model kompetencji

Strona główna Rozwiązania Model kompetencji

Model kompetencji jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym przy większości procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Właściwie opracowany model kompetencji pozwala na rozwój wszystkich pracowników, dobre przygotowanie ich nie tylko do obecnych zadań, ale również do wyzwań, jakie staną przed organizacją w przyszłości, dlatego pracując nad modelem kompetencji skupiamy się na tym, aby rozpoznać i zdefiniować zachowania kluczowe dla powodzenia Twojej firmy, zgodne z jej kulturą organizacyjną oraz wizją przyszłości.

Model kompetencji

Opis

Model kompetencji jest zbiorem kompetencji niezbędnych do realizacji celów strategicznych organizacji zgodnie z misją, wartościami i pożądanym stylem działania. Kompetencje to postawy, umiejętności, wiedza oraz doświadczenie pracowników wyrażone poprzez zachowania

Model kompetencji zawiera 3 rodzaje kompetencji:
 • ogólnofirmowe
 • menedżerskie
 • specjalistyczne
Na opis każdej kompetencji składa się:
 • definicja kompetencji
 • poziomy rozwoju kompetencji
 • przykłady zachowań charakterystycznych dla każdego z opisanych poziomów kompetencji

Korzyści

Rezultatem prac nad modelem kompetencji jest księga kompetencji zawierająca opis kluczowych dla organizacji kompetencji. Do każdego stanowiska jest dopisany pożądany profil kompetencyjny. Kompetencje opisany są w sposób jakościowy. Tak opracowany model jest możliwy do wykorzystania praktycznie we wszystkich działaniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, jak:

 • budowa kompetencyjnych opisów stanowisk pracy
 • rekrutacja i selekcja
 • budowa systemu ocen pracowniczych
 • szkolenia i rozwój
 • projektowanie ścieżek karier i planów sukcesji
 • zarządzanie talentami
 • motywowanie i wynagradzanie

Jak działamy

W zależności od potrzeb organizacji, możliwości czasowych proponujemy różnorodne metody pracy. Możliwe jest opracowanie modelu przez naszych konsultantów w oparciu o uzyskane z organizacji informacje i przeprowadzone analizy statystyczne. Zachęcamy też do sposobów w pełni partycypacyjnych, gdzie w budowie modelu zaangażowani są pracownicy z różnych poziomów organizacji. Proces budowy modelu realizujemy w 5 krokach:

 1. Spotkania z kluczowymi osobami w organizacji, zarządem, pracownikami odpowiedzialnym za rozwój kadry. Określenie  wyzwań stojących przed organizacją, najlepszych rezultatów, wybór najbardziej odpowiednich metod pracy.
 2. Wybór 4 – 6 kluczowych kompetencji wspólnych dla wszystkich pracowników firmy, odzwierciedlających misję, wizję, wartości firmy, zgodnych z kulturą organizacyjną, strategicznych dla powodzenia realizacji celów  organizacji. Opracowanie behawioralnych opisów kompetencji zawierających nazwy poziomów rozwoju kompetencji, przypisane do poziomów zachowania, definicje kompetencji.
 3. Wybór, opracowanie kompetencji menedżerskich odzwierciedlających najbardziej pożądane w organizacji sposoby zarządzania.
 4. Wybór oraz opracowanie kompetencji specjalistycznych dla poszczególnych rodzin stanowisk w organizacji.
 5. Wdrożenie modelu w organizacji.