ul. Gorajska 6, Warszawa, Polska 662 280 482, 600 206 094
HR dla Biznesu
kontakt@hrdlabiznesu.pl

Rekrutacja i selekcja

Strona główna Rozwiązania Rekrutacja i selekcja

Rekrutacja i selekcja to dwie składowe procesu naboru kandydatów do pracy. Rekrutacja i selekcja jest kluczowym zadaniem mającym bezpośredni wpływ na poziom kapitału ludzkiego w organizacji. Przeprowadzona we właściwy sposób jest gwarantem, że do naszej organizacji dołączą osoby z najwyższym potencjałem.

Opis

Pierwszym etapem jest rekrutacja polegająca na pozyskaniu  dostatecznej liczby kandydatów na dane stanowisko, aby następnie w procesie selekcji dokonać wyboru najbardziej odpowiedniej osoby.

Korzyści

Proces rekrutacji i selekcji kandydatów prowadzimy w oparciu o model kompetencyjny organizacji. Pracownicy, których pomożemy pozyskać przejdą proces wielostronnej weryfikacji sprawdzającej zarówno poziom merytoryczny, kompetencje zawodowe jak również stopień dopasowania do organizacji i jej kultury. Wspieramy organizacje na wszystkich etapach procesu od konstruowania profilu idealnego kandydata aż po informacje zwrotne dla wybranych uczestników.  Weryfikujemy informacje o kandydatach badając ich historie i rekomendacje od poprzednich pracodawców.

Rekrutacja i selekcja przeprowadzone we właściwy sposób są gwarantem, że do naszej organizacji dołączą osoby z najwyższym potencjałem.

Jak działamy

  1. Analiza uwarunkowań  –   DNA organizacji, strategii organizacji, celów,  kultury organizacyjnej, struktury, kluczowych potrzeb w odniesieniu do poszukiwanego pracownika
  2. Definiowanie wymagań w stosunku do idealnego kandydata –  analiza zadań i wskaźników efektywności na danym stanowisku, opracowanie opisu stanowiska pracy oraz profilu idealnego kandydata  z uwzględnieniem profilu kompetencyjnego
  3. Rekrutacja kandydatów
  4. Wielostopniowa selekcja kandydatów z wykorzystaniem narzędzi:
  • Wywiad kompetencyjny STAR
  • Testy językowe, merytoryczne, psychologiczne
  • Próbki pracy
  • Assessment Center
  1. Raport podsumowujący wraz z rekomendacjami
  2. Wsparcie na etapie finalnych rozmów
7.Udzielenie informacji zwrotnych wybranym kandydatom