ul. Gorajska 6, Warszawa, Polska 662 280 482, 600 206 094
HR dla Biznesu
kontakt@hrdlabiznesu.pl

Kultura organizacyjna

Strona główna Rozwiązania Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna

Jej diagnoza i zmiana jest ważnym zadaniem mającym duży wpływ na efektywność organizacji.

Kultura organizacyjna w firmie określana jest jako zbiór norm społecznych, wyznawanych wartości, dominujących przekonań, niepisanych norm i reguł zachowań ludzi w organizacji, które będą łączyć wszystkich pracowników firmy. Zbudowanie adekwatnej kultury organizacyjnej pomaga pracownikom rozumieć misję i strategię organizacji oraz zidentyfikować się z celem organizacji i dążyć do jego realizacji w zgodzie ze wspólnymi wartościami.

Opis

Kultura organizacyjna w firmie może być adekwatna lub nieadekwatna do danego modelu biznesowego, strategii, produkty/usługi, posiadanych zasobów i sytuacji konkurencyjnej. Jeśli przeprowadzone badanie kultury organizacyjnej wskazuje na to, że istniejąca kultura nie wspiera realizacji celów organizacji, wspólnie z naszymi klientami wypracowujemy i pomagamy wprowadzić niezbędne zmiany.

Kultura jest plastyczna i pozwala się zaprojektować, a właściwie dobrana kultura wspierająca realizację wizji, misji i strategii firmy zwiększa konkurencyjność organizacji na rynku. W badaniu kultury opieramy się na modelu wartości konkurujących K.S. Camerona i R.E. Quinna. Biorąc pod uwagę takie kryteria jak elastyczność i swoboda działania, stabilność i kontrola, orientacja wewnętrzna/integracja oraz orientacja zewnętrzna/zróżnicowanie możemy określić 4 profile kultur. Każdy z 4 profilów kultur ma swoją specyfikę, tzn. określony typ lidera, kryteria efektywności i reguły zarządzania.

Korzyści

Zbudowanie adekwatnej kultury organizacyjnej:

 • wspiera realizację strategii oraz efektywność funkcjonowania firmy, a co za tym idzie pomaga osiągać większe zyski.
 • zwiększa konkurencyjność organizacji na rynku
 • pomaga przyciągnąć do firmy cennych pracowników wyznających te same wartości
 • zwiększa zaangażowanie pracowników
 • umożliwia stosowanie jednolitych sposobów pomiaru i kryteriów oceny efektów pracy
 • usprawnia komunikację i współpracę w organizacji

Jak działamy

Zmiana kultury jest ściśle związana ze zmianą zachowań poszczególnych osób. Dopóki nic się nie zmieni w sposobie myślenia menedżerów, kultura przedsiębiorstwa też nie ulegnie zmianie. Dlatego choć do badania kultury zapraszamy wszystkich pracowników w organizacji, strategiczne obszary do zmiany kultury wypracowujemy już warsztatowo z kluczowymi menedżerami w organizacji.

Badanie kultury organizacyjnej realizujemy następująco:

 1. Wywiady z kluczowymi osobami w organizacji (zarządem, menedżerami, ekspertami) Przeprowadzenie badania wśród wszystkich pracowników firmy
 2. Analiza wyników i opracowanie wstępnych wniosków i kierunków zmian kultury do weryfikacji podczas warsztatu z menedżerami.
 3. Warsztat z kluczowymi menedżerami w organizacji, a na nim:
 • zdefiniowanie stanu obecnego i pożądanych kierunków zmian kultury w kontekście kryteriów jakości, strategii efektywności, komunikacji i stylu zarządzania,
 • określenie profilu pracownika i lidera
 • opracowanie planu wdrożenia zmian
 1. Konsultacje dla zarządu i menedżerów na etapie wdrażania zmian kultury.
 2. Podsumowanie efektów prac nad zmianą kultury organizacyjnej.