ul. Gorajska 6, Warszawa, Polska 662 280 482, 600 206 094
HR dla Biznesu
kontakt@hrdlabiznesu.pl

Badanie opinii pracowników

Strona główna Rozwiązania Badanie opinii pracowników

Badanie opinii pracowników

Badanie opinii pracowników ma na celu zebranie informacji pozwalających na ocenę sytuacji w firmie. Zdobyta podczas badania wiedza jest niezwykle cenna, pozwala na wprowadzanie zmian,  podejmowanie działań podnoszących zaangażowanie pracownika, a w konsekwencji efektywność biznesową organizacji.

Opis

Badanie może dotyczyć wielu istotnych dla organizacji kwestii np. opinii pracowników o firmie i  jej produktach, oceny sposobu wdrażanej w organizacji zmiany, metod zarządzania, panującej atmosfery, satysfakcji z wykonywanej pracy. Ma ono na celu poznanie poglądów pracowników na interesujący nas temat, stopień identyfikacji pracowników z celami organizacji, satysfakcją lub jej brakiem związanym z  badaną sytuacją.

Zadowolenie pracownika przekłada się w bezpośredni sposób na jego motywację i  zaangażowanie, a to z kolei ma wpływ na satysfakcję klienta, wydajność pracy oraz zyski organizacji.

Korzyści

Badania pozwalają na identyfikacje kluczowych czynników przekładających się na satysfakcję i zaangażowanie pracowników Twojej firmy. Na rzetelność badania ma wpływ wiele czynników, dlatego pracując nad koncepcją badania zarówno definiujemy cele i  metody badawcze, jak i planujemy przeprowadzenie procesu komunikacji oraz wspieramy w  wypracowaniu działań zmierzających do zmiany sytuacji.

Prowadząc badania opinii pracowników
 • Pomożemy zdefiniować cele badania, dobierzemy adekwatne metody badawcze co przełoży się na rzetelność pozyskanych informacji
 • Wesprzemy Cię na etapie komunikowania procesu w organizacji, tak, aby pracownicy czuli się zmotywowani i wzięcia udziału i dzielenia się w otwarty sposób swoimi przemyśleniami
 • Otrzymasz raport, który będzie zawierał nie tylko obraz sytuacji ale również rekomendacje zmian
 • Wesprzemy Twoją organizację w procesie wdrażania zmian, planowania konkretnych planów działań

Jak działamy

Etapy procesu badania opinii pracowników:

 1. Określenie celu badania,  jego przebiegu, wybór grupy badawczej
 2. Wsparcie w opracowaniu zasad komunikacji procesu w firmie
 3. Wybór najwłaściwszych metod badawczych oraz zaprojektowanie narzędzi:
  • Wywiady – mogą być przeprowadzone w sposób bezpośredni, telefoniczny z wykorzystaniem  ankiety papierowej lub internetowej
  • Zogniskowane wywiady grupowe
  • Ankiety telefoniczne, bezpośrednie lub internetowe
 4. Realizacja badania
 5. Analiza wyników
 6. Opracowanie  raportu zawierającego wnioski i rekomendacje
 7. Komunikacja wyników badania
 8. Wsparcie na etapie wdrożenia: udzielenie informacji zwrotnych/przeprowadzenie sesji coachingowych dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie celem wypracowania planu konkretnych działań