ul. Gorajska 6, Warszawa, Polska 662 280 482, 600 206 094
HR dla Biznesu
kontakt@hrdlabiznesu.pl

Opisy stanowisk pracy

Strona główna Rozwiązania Opisy stanowisk pracy

Opisy stanowisk pracy

Opisy stanowisk pracy to niezbędne narzędzie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wykorzystywane są do takich procesów personalnych, jak planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja, adaptacja pracownika, rozwój i szkolenia, ocena pracy, wynagrodzenia, komunikacja w organizacji, budowanie, bądź modyfikacja struktury organizacyjnej.

Opis

Tworzone przez nas opisy  stanowisk pracy nawiązują  do celów jednostek organizacyjnych, w których funkcjonują.

Projektując opisy stanowisk pracy uwzględniamy następujące obszary:
 1. Cel istnienia w organizacji danego stanowiska i jego miejsce w strukturze organizacyjnej
 2. Uprawnienia, odpowiedzialność
 3. Zakres zadań na danym stanowisku
 4. Wymagane kwalifikacje formalne – potrzebne do prawidłowej realizacji pracy na tym stanowisku
 5. Profil kompetencji wymagany na danym stanowisku
 6. Reguły oceny efektywności i rozwoju kompetencji pracownika na zajmowanym stanowisku pracy

Korzyści

Dzięki dobrze przygotowanym opisom stanowisk:
 • Uzyskasz spójną i przejrzystą dokumentację firmową
 • Zbudujesz klarowną strukturę organizacji
 • Zwiększysz efektywność procesów rekrutacyjnych w organizacji
 • Ułatwisz aktualizację siatki płac na podstawie zakresu obowiązków na stanowisku
 • Zbudujesz dobry wizerunek pracodawcy, jako firmy w której panują jasne reguły dot. wymagań na stanowisku pracy, takie same dla wszystkich osób w organizacji

Jak działamy

Etapy procesu budowy opisób stanowisk pracy:
 1. Wywiady z kluczowymi osobami w organizacji (zarządem, menedżerami, ekspertami)
 2. Analiza struktury organizacyjnej i ustalenie zadań na stanowiskach, zakresów odpowiedzialności wymaganych kompetencji oraz zasad ich oceny
 3. Przygotowanie opisów stanowisk