ul. Gorajska 6, Warszawa, Polska 662 280 482, 600 206 094
HR dla Biznesu
kontakt@hrdlabiznesu.pl

Ocena okresowa pracowników

Strona główna Rozwiązania Ocena okresowa pracowników

System oceny okresowej pracowników jest zbiorem działań pozwalających na kompleksowe badanie i ocenę realizacji zadań, nałożonych celów oraz sposobu działania czyli kompetencji. SOOP jest ważnym instrumentem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Właściwie przygotowana i przeprowadzona ocena okresowa pracownika spełnia istotne funkcje. Po pierwsze pozwala na rzetelną ocenę efektywności pracownika, poziomu jego pracy, stopnia realizacji celu. Po drugie ocena okresowa pracownika pełni funkcję rozwojową, pozwala na ocenę jakościową, a wynik oceny może być podstawą do planowania konkretnych działań rozwojowych.

Ocena okresowa pracownika: 90, 180, 360 stopni

Opis

Metody ocen okresowych:
 • Ocena 90 stopni – pracownik oceniany jest wyłącznie przez przełożonego
 • Ocena 180 stopni – pracownik oceniany jest przez przełożonego oraz dokonuje samooceny
 • Ocena 360 stopni – ocena pracownika pochodzi z wielu źródeł. Pracownik dokonuje samooceny,  oceniany jest przez przełożonego, podwładnych, współpracowników, klientów wewnętrznych, a uzasadnionych przypadkach oceny dokonują klienci zewnętrzni, partnerzy

Korzyści

Prawidowo  wdrożony system oceny okresowej pracowników ma pozytywne oddziaływanie na podniesienie efektywności i jakości pracy. Pozwala na odpowiednie wykorzystanie potencjału pracowników oraz zaplanowanie działań nakierowanych na rozwój kompetencji.

 • Wspieramy organizacje na każdym etapie realizacji projektu, pomagamy w przygotowaniu całego procesu, tak aby był w pełni dopasowany do specyfiki i potrzeb organizacji.
 • Pomagamy w przygotowaniu pracowników do procesu poprzez jego komunikację oraz szkolenia
 • Pomagamy we wdrożeniu procesu, przygotowujemy organizacje do tego, aby mogły samodzielnie przeprowadzać ocenę i planować zadania rozwojowe
 • Przygotowany przy naszym współudziale system ocen okresowych wspiera organizacje w realizacji średnio- i długoterminowych celów
 • Dostarczamy narzędzi, które pozwolą na ilościową ocenę pracy (poziom realizacji zadań) jak i ocen jakościową)poziom prezentowanych kompetencji
 • Pomagamy w opracowaniu koncepcji rozwoju kompetencji w organizacji w dopasowaniu do strategii i kultury organizacyjnej firmy
 

Jak działamy

Etapy procesu oceny
 • Przygotowanie procesu: zdefiniowanie celów oceny, kryteriów oceny, metod oceny, opracowanie narzędzi diagnostycznych
 • Wdrożenie procesu:  przeprowadzenie akcji informacyjnych, przygotowanie uczestników poprzez przeprowadzenie warsztatów, e-learningu
 • Przeprowadzenie procesu oceny
 • Przygotowanie  indywidualnych raportów z oceny dla ocenianych oraz raportu zbiorczego zawierającego podsumowanie wyników całego procesu
 • Sesje informacji zwrotnych i/lub sesji coachingowych: przekazanie informacji na temat uzyskanej oceny, opracowanie indywidualnych planów rozwojowych dla wszystkich ocenianych