ul. Gorajska 6, Warszawa, Polska 662 280 482, 600 206 094
HR dla Biznesu
kontakt@hrdlabiznesu.pl

Sprzedaż i obsługa Klienta – certyfikacja pracowników

Strona główna Rozwiązania Sprzedaż i obsługa Klienta – certyfikacja pracowników

Certyfikacja pracowników jest procesem diagnozy i oceny umożliwiającym sprawdzenie i formalne poświadczenie posiadanych przez pracowników kompetencji, poziomu ich umiejętności i wiedzy.

Opis

Certyfikacji mogą być poddani pracownicy z dowolnych obszarów organizacji (np. obsługa klienta, sprzedaż, szkolenia, rekrutacja, pracownicy infolinii). Jej kluczowym elementem jest egzamin przeprowadzony przez naszych niezależnych konsultantów. Zarówno forma egzaminu, jak i kryteria oceny są uzgadniene z Klientem na etapie przygotowania procesu.

Korzyści

  • Certyfikacja pracowników przyczynia się do zwiększenia umiejętności i wiedzy pracowników, co przekłada się na efektywność organizacji.
  • Obiektywne potwierdzenie kompetencji pracowników powoduje wzrost wiarygodności firmy, jej pozycji na rynku.
  • Wzrasta motywacja pracowników i ich satysfakcja wynikająca z potwierdzenia i docenienia posiadanych kompetencji.
  • Uczestnicy otrzymują informację zwrotną dotyczącą poziomu posiadanych przez nich kompetencji oraz wskazówki rozwojowe zwiększające szansę na rozwój zawodowy

Jak działamy

Wykorzystywane przez nas metody pozwalają na zbadanie rzeczywistych umiejętności pracowników. Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający posiadane przez nich kompetencje oraz indywidualny raport zawierający informacje dotyczące ich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju. Wręczenie certyfikatów połączone jest z krótką sesją informacji zwrotnej, która pomoże pracownikowi w przyszłości wzmacniać zachowania pożądane i eliminować negatywne. Proces certyfikacji realizujemy w następujących etapach: 

  1. Określenie celów certyfikacji, jej zakresu, wymagań kompetencyjnych, źródeł wiedzy, etapów
  2. Opracowanie kryteriów oceny, narzędzi certyfikacji (np. test wiedzy, test kompetencyjny, zadania symulacyjne, próbki pracy, wywiad kompetencyjny)
  3. Wsparcie organizacji na etapie komunikacji procesu
  4. Przeprowadzenie procesu certyfikacji przez niezależnych konsultantów
  5. Przygotowanie certyfikatów, raportów indywidualnych dla pracowników oraz raportu zbiorczego dla organizacji podsumowującego wynik procesu
  6. Wręczenie certyfikatów, raportów indywidualnych w połączeniu z sesją informacji zwrotnej